ZIMA 2015

Czytaj więcej...

APEL DO MIESZKAŃCÓW ZAMOŚCIA

Z uwagi na zbliżający się okres zimowy prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej a szczególnie osoby bezdomne,  samotne, w podeszłym wieku i niepełnosprawne.

Czytaj więcej...

Wzrosło kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej

Od dnia 1 października wzrosło kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej:
• 634 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
• 514 zł dla osoby w rodzinie.
Ponadto:
• wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wnosi 288 zł;
• pomoc pieniężna na usamodzielnienie się, kontynuowanie nauki i do zagospodarowania w formie rzeczowej wynosi 1 722 zł;
• świadczenie na utrzymanie i pokrycie wydatków na naukę języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy wynosi 1 335 zł;
• zasiłek stały wynosi 604 zł.

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu uczestniczyło w kolejnej edycji Programu „Podziel się Posiłkiem 2015 ”, która odbyła się w dniach 25-26 września 2015 r.

Organizatorem zbiórki jest Bank Żywności w Lublinie. W tegorocznej akcji udało się zebrać 1075,519 kg żywności, z której pracownicy MCPR przygotowali paczki żywnościowe dla 69 rodzin z dziećmi (wszystkie wskazane przez pracowników socjalnych rodziny są objęte świadczeniami pomocy społecznej). Paczki ze zbiórki „Podziel się posiłkiem” wydane są wskazanym rodzinom w dniach 28 i 29.09.2015 r.

Czytaj więcej...

Informacja w sprawie składania wniosków na świadczenia rodzinne

Wnioski na nowy okres zasiłkowy od 1 listopada 2015 r. do 31 października 2016 r. można składać od 1 września br.
Kryterium dochodowe zostało podniesione i wynosi 674 zł, natomiast gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne - kryterium dochodowe nie będzie mogło przekroczyć 764 zł.
Od 1 listopada 2015 r. wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
- 89 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
- 118 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia, do ukończenia 18 roku życia,
- 129 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia.

Ponadto informujemy, iż wnioski na Fundusz Alimentacyjny przyjmujemy od 1 sierpnia 2015 r.

Nabór wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych na rok szkolny 2015/2016

Urząd Miasta Zamość, informuje, że w dniach 1-15 września trwa nabór wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych na rok szkolny 2015/2016.

Warunkiem otrzymania stypendium jest: zamieszkiwanie ucznia na terenie Miasta Zamość, wiek do 24 lat, dochód nie większy niż 456 zł netto a od dnia 1 października 2015 roku 514 zł netto na członka rodziny.

Wniosek o przyznanie stypendium składają rodzice ucznia, a w przypadku uczniów pełnoletnich sami uczniowie. Wnioski składane są w szkole, do której uczęszcza uczeń. Wyjątkiem są uczniowie uczęszczający do szkół niepublicznych, słuchacze kolegiów oraz uczniowie zamieszkujący na terenie Zamościa, ale uczęszczający do szkół poza miastem, którzy wnioski składają w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zamość.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Zamość, tel. 84 6772457, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na stronie http://www.bip.zamosc.um.gov.pl , gdzie znajduje się wniosek do pobrania.

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

wspieraj seniora

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1