Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. kontroli

Dyrektor Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. kontroli.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Informatyk

Dyrektor Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Informatyk.

Czytaj więcej...

Program Aktywności Lokalnej dla osób niepełnosprawnych

W ramach realizacji projektu „Aktywność - droga do włączenia społecznego" finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS w ramach RPO WL na lata 2014-2020 od dnia 4 kwietnia 2019 roku rozpoczęła się realizacja Programu Aktywności Lokalnej dla osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej...

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019

Program dotyczy członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

- dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

- osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością egzystencji.

Czytaj więcej...

Wypłata świadczeń w miesiącu kwietniu 2019

Dział Świadczeń Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje, iż świadczenia za miesiąc kwiecień 2019r., tj.:
- zasiłki rodzinne z dodatkami;
- świadczenia rodzicielskie;
- świadczenia opiekuńcze;
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego;
- świadczenia wychowawcze 500+
planuje się wypłacić przed Świętami Wielkanocnymi.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. kontroli.

 

Czytaj więcej...

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1