Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. kontroli.

 

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. kontroli.

 

Czytaj więcej...

Podsumowanie Wielkanocnej Zbiórki Żywności

Podczas Wielkanocnej Zbiórki Żywności zebrano 940, 40 kg żywności.

Zbiórka odbywała się dniach 05-06.04.2019 r. w dziewięciu sklepach na terenie Miasta Zamość: trzech sklepach „Biedronka”:  ul. Lwowska, ul. Lipska , ul. J. Zamoyskiego, w sześciu „Sklepach PSS Społem”: ul. Nowy Rynek, ul. Reja, ul. Lipska, ul. Św. Piątka,   ul. Hrubieszowska, ul. Bohaterów Monte Cassino.

Czytaj więcej...

Nabór na stanowisko Dyrektora w Rodzinnym Domu dla Dzieci w Zamościu

Prezydent Miasta Zamość ogłosił nabór na stanowisko Dyrektora w Rodzinnym Domu dla Dzieci w Zamościu. Termin składania ofert upływa w dniu 10 kwietnia br.

Czytaj więcej...

Wielkanocna Zbiórka Żywności

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu po raz kolejny włącza się  w „Wielkanocną Zbiórkę Żywności” organizowaną przez Bank Żywności w Lublinie. Zbiórka Żywności na terenie Miasta Zamość odbędzie się:

w dniu 5 kwietnia  2019 roku (piątek) od godz. 9.00 do 15.00,

w dniu 6 kwietnia  2019 roku (sobota) od godz. 9.00 do 13.00

Czytaj więcej...

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” w 2019 roku

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku

Czytaj więcej...

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

wspieraj seniora

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163