Ogłoszenie o naborze

DYREKTOR Miejskiego Centrium Pomocy Rodzinie w Zamościu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - PODINSPEKTOR w Dziale Świadczeń.

Czytaj więcej...

RODO - obowiązek informacyjny

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ul. Lwowska 57, 22-400 Zamość

Czytaj więcej...

Informacja o wynikach naboru

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, informuje o wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko Zastępcy Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej.

Czytaj więcej...

Aktywność - droga do włączenia społecznego

W dniu 27 kwietnia 2018r. Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu podpisało umowę o dofinansowanie projektu „Aktywność - droga do włączenia społecznego” w wyniku konkursu ogłoszonego przez Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Wartość projektu wynosi: 790 791,33 zł, a kwota dofinansowania ze środków EFS: 672 172,63 zł.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Zastępca Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej

W załączeniu publikujemy treść ogłoszenia.

 

Ogłoszenie o naborze

Oświadczenie kandydat

Nowe kwoty świadczeń dla rodzin zastępczych i osób usamodzielnianych

Na mocy obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od 1 czerwca 2018 r. zmianie ulegną wysokości kwot świadczeń określonych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 ze zm.) dla rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka oraz osób usamodzielnianych.

Czytaj więcej...

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1