Program wyrównywania różnic między regionami III w 2020 roku

Obszary programu, które będą realizowane w 2020 r.:

 • obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
 • obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 • obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 • obszar D – likwidacja barier transportowych;
 • obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
 • obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
 • obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wnioski należy kierować do Prezydenta Miasta Zamość w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r., zgodnie z „Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu”:

Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A programu oraz samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu przyjmowane będą w terminie do dnia 30 listopada 2020r. bezpośrednio do Oddziału PFRON.

WNIOSEK, procedury realizacji programu oraz załączniki: http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/procedury-realizacji-programu-oraz-zalaczniki-rok-2020/

 Projekty zgłoszone do dofinansowania muszą być ujęte w harmonogramie realizacji: „Samorządowego Programu Działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Zamość na lata 2018 – 2021”. W związku z powyższym prosimy o przesłanie informacji o planowanych projektach (tytuł projektu i obszar, w ramach którego będzie realizowany) drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź pocztą na adres Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, ul. Lwowska 57, 22-400 Zamość w terminie do dnia 31 grudnia 2019r.

Dodatkowe informacje na temat programu można uzyskać
w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu,
ul. Partyzantów 3,
22-400 Zamość, pok. 307.
tel: 84 677 66 68.

Informacja o dofinansowaniach w poszczególnych obszarach w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w 2020 roku

Program wyrównywania różnic między regionami III w 2019 roku

Obszary programu, które będą realizowane w 2019 r.:

 1. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 2. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 3. obszar D – likwidacja barier transportowych;
 4. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
 5. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej;
 6. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wnioski należy kierować do Prezydenta Miasta Zamość w terminie do dnia
31 stycznia 2019 roku
, zgodnie z „Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu”:

WNIOSEK: http://www.pfron.org.pl/download/1/6335/Zalnr5doprocedur.doc

W przypadku obszaru E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych - projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru E programu”:

http://www.pfron.org.pl/download/1/6326/Zalnr2doprocedur.doc

WNIOSEK: http://www.pfron.org.pl/download/1/6336/Zalnr6doprocedur.doc

Wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu przyjmowane będą w terminie do 31 października 2019 roku.

 Projekty zgłoszone do dofinansowania muszą być ujęte w harmonogramie realizacji: „Samorządowego Programu Działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Zamość na lata 2018 – 2021”. W związku z powyższym prosimy przesłanie informacji o planowanych projektach (tytuł projektu i obszar, w ramach którego będzie realizowany) drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź pocztą na adres Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, ul. Lwowska 57, 22-400 Zamość w terminie do 21 grudnia 2018 r.

Procedury realizacji i załączniki: http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/program-wyrownywania-ro/3107,Procedury-realizacji-programu-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-III.html

Główne założenia programu: http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/program-wyrownywania-ro/2989,Program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-III-tresc-programu.html

Dodatkowe informacje na temat programu można uzyskać
w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu,
ul. Partyzantów 3,
22-400 Zamość, pok. 307.
tel: 84 677 66 68.

Wykaz powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa w 2019 r. w „Programie wyrównywania różnic między regionami III”

Program wyrównywania różnic między regionami III w 2018 roku

Obszary programu, które będą realizowane w 2018 r.:

 1. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 2. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 3. obszar D – likwidacja barier transportowych;
 4. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
 5. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej;
 6. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wnioski należy kierować do Prezydenta Miasta Zamość w terminie do dnia 31 stycznia 2018 roku, zgodnie z „Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu”:


Program

Dofinansowanie PFRON

pfron logo2

Informacje ogólne     Dofinansowanie     Wnioski     Programy    WTZ

   Program Pilotażowy "Aktywny Samorząd"    Adresy


Program wyrównywania różnic między regionami III w 2017 roku

Program wyrównywania różnic między regionami III" w 2017 roku

 1. 1.Obszary programu, które będą realizowane w 2017 r.:
 1. – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 2. –tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 3. – likwidacja barier transportowych;
 4. – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
 5. – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej;
 6. – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

- wnioski należy kierować do Prezydenta Miasta Zamość w terminie do dnia 28 lutego 2017 roku, zgodnie z „Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu”:

WNIOSEK:
http://www.pfron.org.pl/download/1/6335/Zalnr5doprocedur.doc

W przypadku obszaru E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych - projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru E programu”:
http://www.pfron.org.pl/download/1/6326/Zalnr2doprocedur.doc

WNIOSEK:
http://www.pfron.org.pl/download/1/6336/Zalnr6doprocedur.doc

Wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu przyjmowane będą w terminie do 30 listopada 2017 roku.

 

Projekty zgłoszone do dofinansowania muszą być ujęte w harmonogramie realizacji: „Samorządowego Programu Działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Zamość na lata 2014 – 2017”.

W sytuacji zaistnienia potrzeby dokonania zmian w harmonogramie realizacji powyższego Programu polegających na wprowadzeniu wnioskowanego projektu prosimy o złożenie stosownego wniosku w terminie do dnia 31 stycznia 2017 roku.

Procedury realizacji i załączniki: http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/program-wyrownywania-ro/3107,Procedury-realizacji-programu-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-III.html

Główne założenia programu: http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/program-wyrownywania-ro/2989,Program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-III-tresc-programu.html

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2017r.: http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/program-wyrownywania-ro/2997,Kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-realizatorow-Program-wyrowny.html

 

Dodatkowe informacje na temat programu można uzyskać w
Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu,
ul. Partyzantów 3,
22-400 Zamość, pok. 307.
tel: 84 677 66 68.

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1