Programy

Aktywny samorząd w 2016 roku

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

Termin Opis
26.02.2016 Termin złożenia wystąpienia przez samorząd Miasta Zamość o przyznanie środków finansowych PFRON na realizację programu w bieżącym roku.
18.03.2016 Termin zawarcia umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu (samorządem miasta Zamość) i PFRON.
01.03.2016 Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2015/2016 (1-y cykl 2016). Moduł II.
30.03.2016 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2015/2016 (1-y cykl 2016). Moduł II.
01.04.2016 Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I.
31.05.2016 Termin zakończenia wypłaty dofinansowania w zakresie wniosków złożonych do dnia 30.03.2016r. Moduł II.
30.08.2016 Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach Modułu I.
01.09.2016 Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie (2-gi cykl 2016). Moduł II.
10.10.2016 Termin zakończenia przyjmowania w 2016 roku wniosków w ramach programu 2-gi cykl 2016). Moduł II.
31.01.2017 Termin Złożenia przez samorząd Miasta Zamość sprawozdania z realizacji programu w 2016 roku.
30.06.2017 Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2016 roku .

Pilotażowy Program „Aktywny Samorząd” w 2016 roku

Wnioskodawcy – osoby niepełnosprawne

Moduł I - dofinansowania do:

 • zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, Obszar A Zadanie 1 – dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu w stopniu znacznym lub umiarkowanym,
 • uzyskania prawa jazdy kategorii B, Obszar A Zadanie 2 - dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu w stopniu znacznym
  lub umiarkowanym,
 • zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, Obszar B Zadanie 1 – dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku
  w stopniu znacznym i dla osób z dysfunkcją obu kończyn górnych,
 • szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego
  i oprogramowania, Obszar B Zadanie 2, dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, Obszar C Zadanie 2, dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, Obszar C Zadanie 3
 • utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości), Obszar C Zadanie 4,
 • zapewnienia opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego), Obszar D – dla rodziców posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Moduł II (Student) – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym/niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym/eksternistycznymw tym również za pośrednictwem Internetu).

Studenci – moduł II

Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:

 1. posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 2. pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium
  lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

 1. posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,
 2. aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

Miejsce składania wniosków dla mieszkańców Zamościa:

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, ul. Partyzantów 3, pok. 305,
Tel. 84 677 66 68

Więcej informacji

www.pfron.org.pl

 

Do pobrania

WNIOSEK „Moduł II” o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Załącznik nr 1 do formularza wniosku w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Załącznik nr 2 do formularza wniosku w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd"

Załącznik nr 3 do formularza wniosku w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

 

serwis BIP

Załatw sprawę przez internet.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rodzina 500+

PFRON

efs

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

mis log3
logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1