Programy

Harmonogram realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2017 roku

Pełny Harmonogram realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2017 roku dostepny w tabeli poniżej.

Termin

Opis

28.02.2017

Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie
w bieżącym roku środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu.

od 06.03.2017
do
30.03.2017

Nabór wniosków o dofinansowanie, w przypadku Modułu II, programu (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowania kosztów edukacji w: szkole policealnej, kolegium, szkole wyższej),

w ramach roku szkolnego/akademickiego 2016/2017.

28.04.2017

Termin zawarcia umowy w sprawie realizacji programu
pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (aneks).

od 06.04.2017

do 30.08.2017

Nabór wniosków, w przypadku Modułu I :

A1- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, A2- pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
B1- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
B2- dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
C2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
C3 – pomoc w zakupie protezy kończyny,
C4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej, (dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, przedszkolu).

od 01.09.2017
do
10.10.2017

Nabór wniosków w ramach Modułu II programu,

w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018.

04.12.2017

Upływa termin składania przez Realizatora programu dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu.

15.04.2018

Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu ze środków przekazanych w 2017 r.

30.08.2018

Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2017 roku 
na realizację programu – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone.

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1