Programy

"Aktywny samorząd" w 2018 roku

 

Harmonogram realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd"  w 2018 roku przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

Termin Opis
28.02.2018 Termin złożenia wystąpienia  przez samorząd powiatowy o przyznanie w bieżącym roku środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
01.03.2018                         - 30.03.2018 Termin naboru wniosków  o dofinansowanie kosztów nauki w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018. Moduł II. (1-y cykl 2018).
03.04.2018 Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I.
23.04.2018 Termin zawarcia umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
30.08.2018 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I.
03.09.2018- 10.10.2018 Termin naboru wniosków  o dofinansowanie kosztów nauki w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019. Moduł II. (2-y cykl 2018).
04.12.2018 Upływa termin składania przez Realizatora programu dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu. 
15.04.2019 Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu ze środków przekazanych w 2018 roku
30.08.2019 Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2018 roku na realizację programu - do tego dnia umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone.

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1