UWAGA STUDENCI Nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów nauki w szkole policealnej, kolegium lub szkole wyższej, dla uczniów/studentów posiadających orzeczenie o znacznym
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki dla mieszkańców Zamościa realizowane są przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.

Czytaj więcej...

TERMIN ZAKOŃCZENIA NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD”, MODUŁ I

Termin zakończenia naboru w 2015 roku wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w Module I – upływa w dniu 31 sierpnia 2015 r. – dofinansowanie ze środków PFRON może dotyczyć:

  • kosztów uzyskania prawa jazdy kat. B (Obszar A2),

  • szkolenia w zakresie obsługi sprzętu elektronicznego nabytego w ramach Obszaru B1 programu (Obszar B2),

  • utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (Obszar C2),

  • protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (Obszar C3),

  • utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (Obszar C4),

  • utrzymania aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu albo pod inna tego typu opieką – Obszar D).

Czytaj więcej...

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1