NABÓR WNIOSKÓW „Aktywny samorząd” MODUŁ I

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ogłasza nabór wniosków
w ramach realizacji ze środków PFRON pilotażowego programu „Aktywny samorząd” , Moduł I.

Termin naboru 06.04.2017 – 30.08.2017

Czytaj więcej...

NABÓR WNIOSKÓW o dofinansowanie kosztów nauki w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów nauki w szkole policealnej, kolegium lub szkole wyższej, dla uczniów/studentów posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki dla mieszkańców Zamościa realizowane są przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.

Czytaj więcej...

Harmonogram realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2017 roku

Pełny Harmonogram realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2017 roku dostepny w tabeli poniżej.

Czytaj więcej...

Aktywny samorząd w 2016 roku

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

Czytaj więcej...

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1