Wnioski

 • KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
 • O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych
  zawiera wniosek i oświadczenie o dochodach, zaświadczenie lekarskie
 • O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych
  zawiera wniosek i oświadczenie o dochodach, zaświadczenie lekarskie
 • O dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze /dorośli, dzieci/
  zawiera wniosek i oświadczenie o dochodach
 • O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych - specjalistyczne programy komputerowe
  zawiera wniosek i oświadczenie o dochodach
 • O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych
  zawiera wniosek, oświadczenie o dochodach, zaświadczenie lekarskie
 • O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (składają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej)
 • O dofinansowanie realizacji zadania: sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych
  zawiera wniosek
 • O dofinansowanie uczestnictwa w Turnusie Rehabilitacyjny
  zawiera wniosek, oświadczenie o dochodach, zaświadczenie lekarskie
 • O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika dla osoby niepełnosprawnej

 

 

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1