WTZ

Warsztat terapii zajęciowej to placówka stwarzająca osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

  W Zamościu funkcjonują trzy warsztaty terapii zajęciowej prowadzone przez:
 1. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Zamościu
  ul. Orlicz – Dreszera 14
  22-400 Zamość
  tel./fax 84 639 23 58
  www.zamosc.psouu.org.pl
  • 48 uczestników objętych terapią w 8 pracowniach: poligraficznej, 2 krawieckich, tkacko- plastycznej, ceramicznej, stolarskiej, 2 gospodarstwa domowego;
 2. Parafię św. Michała Archanioła w Zamościu, ul. Podchorążych 2:
  WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ
  ul. Podchorążych 2
  22-400 Zamość
  tel. 84 639 09 33
  www.zamosc.michal.parafia.info.pl

  • 41 uczestników objętych terapią w 8 pracowniach: gospodarstwa domowego, krawieckiej, plastycznej, poligraficznej, stolarskiej, rękodzieła, umiejętności życia codziennego, aktywności zawodowej;
 3. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Krok za Krokiem w Zamościu, ul. Peowiaków 6a:
  WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W ZAMOŚCIU
  UL. KOPERNIKA 5
  22-400 ZAMOŚĆ
  tel. 84 534 22 74
  http://spdn.pl

  • 32 uczestników objętych terapią w 6 pracowniach: gospodarstwa domowego, poligraficznej, animacji kulturalnej, rękodzieła artystycznego, plastyczno - modelarskiej, środowiskowo- przyrodniczej.

Warsztat jest placówką dziennego pobytu. Czas trwania zajęć w warsztacie wynosi nie więcej niż 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo.

Warsztaty terapii zajęciowej finansowane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do 90% kosztów działalności oraz ze środków powiatów, których mieszkańcy są uczestnikami wtz do 10% kosztów działalności.

Z ww środków finansowane są następujące koszty działalności: wynagrodzenia pracowników warsztatu wraz z należnymi składkami na ubezpieczenia społeczne, niezbędne materiały, energia, usługi materialne i niematerialne, dowóz uczestników lub eksploatacja samochodu, szkolenia pracowników związane z działalnością warsztatu, ubezpieczenie uczestników i mienia warsztatu, wycieczki, materiały do terapii zajęciowej w pracowniach, koszty związane z treningiem ekonomicznym uczestników oraz wymianę zużytego wyposażenia lub dodatkowe wyposażenie.

BIPlogo

Załatw sprawę przez internet.

ePUAP logo

rodzina500 banner

pfron logo2

efs

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

mis log3
logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1