WTZ

Warsztat terapii zajęciowej to placówka stwarzająca osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

  W Zamościu funkcjonują trzy warsztaty terapii zajęciowej prowadzone przez:
 1. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Zamościu
  ul. Orlicz – Dreszera 14
  22-400 Zamość
  tel./fax 84 639 23 58
  www.zamosc.psouu.org.pl
  • 48 uczestników objętych terapią w 8 pracowniach: poligraficznej, 2 krawieckich, tkacko- plastycznej, ceramicznej, stolarskiej, 2 gospodarstwa domowego;
 2. Parafię św. Michała Archanioła w Zamościu, ul. Podchorążych 2:
  WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ
  ul. Podchorążych 2
  22-400 Zamość
  tel. 84 639 09 33
  www.zamosc.michal.parafia.info.pl

  • 41 uczestników objętych terapią w 8 pracowniach: gospodarstwa domowego, krawieckiej, plastycznej, poligraficznej, stolarskiej, rękodzieła, umiejętności życia codziennego, aktywności zawodowej;
 3. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Krok za Krokiem w Zamościu, ul. Peowiaków 6a:
  WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W ZAMOŚCIU
  UL. KOPERNIKA 5
  22-400 ZAMOŚĆ
  tel. 84 534 22 74
  http://spdn.pl

  • 32 uczestników objętych terapią w 6 pracowniach: gospodarstwa domowego, poligraficznej, animacji kulturalnej, rękodzieła artystycznego, plastyczno - modelarskiej, środowiskowo- przyrodniczej.

Warsztat jest placówką dziennego pobytu. Czas trwania zajęć w warsztacie wynosi nie więcej niż 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo.

Warsztaty terapii zajęciowej finansowane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do 90% kosztów działalności oraz ze środków powiatów, których mieszkańcy są uczestnikami wtz do 10% kosztów działalności.

Z ww środków finansowane są następujące koszty działalności: wynagrodzenia pracowników warsztatu wraz z należnymi składkami na ubezpieczenia społeczne, niezbędne materiały, energia, usługi materialne i niematerialne, dowóz uczestników lub eksploatacja samochodu, szkolenia pracowników związane z działalnością warsztatu, ubezpieczenie uczestników i mienia warsztatu, wycieczki, materiały do terapii zajęciowej w pracowniach, koszty związane z treningiem ekonomicznym uczestników oraz wymianę zużytego wyposażenia lub dodatkowe wyposażenie.

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1