Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert z dnia 14 kwietnia 2021 r. na realizację zadania - „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021.

W załączeniu publikujemy Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – „Opieka wytchieniowa” – edycja 2021.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość z dnia 9 kwietnia 2021 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadania – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

W załączeniu publikujemy Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021.

Czytaj więcej...

Zarządzenie Prezydenta Miasta Zamość z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dnia 20 listopada 2020 r. na realizację w 2021 r. zadań z zakresu pomocy społecznej

W załączeniu publikujemy Zarządzenie Nr 298/2020 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dnia 20 listopada 2020 r. na realizację w 2021 r. zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób oraz działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zarządzenie Prezydenta

Załącznik do Zarządzenia

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dnia 20 listopada 2020 r. na realizację w 2021 zadania z zakresu wspierania rodziny

W załączeniu publikujemy Zarządzenie Nr 297/2020 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dnia 20 listopada 2020 r. na realizację w 2021 zadania z zakresu wspierania rodziny

Zarządzenie Prezydenta

Załącznik do Zarządzenia

Zarządzenie Nr 290/2020 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

W załączeniu publikujemy Zarządzenie Nr 290/2020 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dnia 16 listopada 2020 r. na realizację w 2021 r. zadania z zakresu pomocy społecznej – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Zamościu, w latach 2021-2023.

 Zarządzenie Nr 290/2020 Prezydenta Miasta ZamośćNr 290/2020 Prezydenta Miasta Zamość

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert z dnia 20.11.2020 r. na realizację w 2021 roku zadania z zakresu wspierania rodziny.

W załączeniu publikujemy Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zadania z zakresu wspierania rodziny – prowadzenie placówek wsparcia dziennego.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o konkursie ofert
 2. Wzór oferty,
 3. Karta oceny formalnej
 4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert z dnia 20.11.2020 r. na realizację w 2021 roku zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin ...

W załączeniu publikujemy Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o konkursie ofert
 2. Wzór oferty,
 3. Karta oceny formalnej
 4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość z dnia 16 listopada 2020 roku o otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zadania z zakresu pomocy społecznej – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin

W załączeniu publikujemy Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zadania z zakresu pomocy społecznej – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Zamościu, w latach 2021-2023.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o konkursie ofert,
 2. Wzór oferty,
 3. Karta oceny formalnej,
 4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO).

Zarządzenie Prezydenta Miasta Zamość w z dnia 23 września 2020 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert z dnia 28 sierpnia 2020 – Opieka wytchnieniowa w formie specjalistycznego poradnictwa.

W załączeniu publikujemy Zarządzenie Nr 229/2020 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 23 września 2020 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert z dnia 28 sierpnia 2020 r.  na realizację  zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - Opieka wytchnieniowa w formie specjalistycznego poradnictwa.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Zamość w z dnia 23 września 2020 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert z dnia 28 sierpnia 2020 – Opieka wytchnieniowa w formie specjalistycznego poradnictwa.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość z dnia 28 sierpnia 2020 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadania - Opieka wytchnieniowa w formie specjalistycznego poradnictwa.

W załączeniu publikujemy Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020 - Zadanie - Opieka wytchnieniowa w formie specjalistycznego poradnictwa.

Załączniki:

1) Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o konkursie ofert

2) Wzór oferty

3) Karta oceny formalnej

4) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

wspieraj seniora

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1