Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert z dnia 24 stycznia 2023 r. na realizację w 2023 r. zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023

W załączeniu publikujemy Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert na realizację w 2023 roku zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Załączniki:

1)      Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o konkursie ofert

2)      Wzór oferty

3)      Karta oceny formalnej

4)      Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

5)      Program Opieka wytchnieniowa edycja 2023

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert z dnia 24 stycznia 2023 r. na realizację w 2023 r. zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023

W załączeniu publikujemy Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert na realizację w 2023 roku zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Załączniki:

1)      Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o konkursie ofert

2)      Wzór oferty

3)      Karta oceny formalnej

4)      Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

5)      Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z dnia 18.11.2022 r. na realizację w 2023 roku zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny.

W załączeniu publikujemy Zarządzenie Nr 371/2022 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dnia 18 listopada 2022 r. na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny w 2023 roku.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Zamość

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z dnia 17.11.2022 r. na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2023 roku.

W załączeniu publikujemy Zarządzenie Nr 370/2022 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dnia 17 listopada 2022 roku na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w roku 2023.

Zarzadzenie Prezydenta Miasta Zamość

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert z dnia 18.11.2022 r. na realizację w 2023 roku zadania z zakresu wspierania rodziny.

W załączeniu publikujemy Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert na realizację w 2023 roku zadania z zakresu wspierania rodziny – prowadzenie placówek wsparcia dziennego.

  1. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o konkursie ofert
  2. Wzór oferty
  3. Karta oceny formalnej
  4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert z dnia 17.11.2022 r. na realizację w 2023 roku zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz dzi

W załączeniu publikujemy Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert na realizację w 2023 roku zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Czytaj więcej...

Zarządzenie Nr 74/2022 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego – Opieka wytchnieniowa – edycja 2022.

W załączeniu publikujemy Zarządzenie Nr 74/2022 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dnia 22 lutego 2022 r. na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – Opieka wytchnieniowa – edycja 2022.

Zadanie jest realizowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

 Zarządzenie Prezydenta Miasta Zamość

ologowanie MRiPS i flaga z godłem

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość z dnia 22 lutego 2022 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadania – Opieka wytchnieniowa – edycja 2022.

W załączeniu publikujemy Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 r. zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – Opieka wytchnieniowa – edycja 2022.

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z dnia 18 listopada 2021 r. na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny w 2022 roku.

W załączeniu publikujemy Zarządzenie Nr 304/2021 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dnia 18 listopada 2021 r. na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny w 2022 roku. 

Zarządzenie Prezydenta

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z dnia 18 listopada 2021 r. na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w roku 2022.

W załączeniu publikujemy Zarządzenie Nr 302/2021 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dnia 18 listopada 2021 r. na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w roku 2022.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Zamość

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163