Programy

Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na terenie miasta Zamość w latach 2016-2018

Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na terenie miasta Zamość w latach 2016-2018 przyjęty został Uchwałą Nr XIII/143/2015 Rady Miasta Zamość z dnia 30 listopada 2015 roku. Program do pobrania w załączniku.

Powiatowy_program_rozwoju_pieczy_zastępczej.doc

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1