Programy

Programy Aktywności Lokalnej na terenie Miasta Zamość w roku 2010

Programy Aktywności Lokalnej na terenie Miasta Zamość w roku 2010 przyjęte zostały Uchwałą Nr XLI/403/10 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 29 marca 2010 r. Programy do pobrania w załączniku.

PAL w 2010 roku (doc 147456kB)

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

wspieraj seniora

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1