Programy

Gminny program wspierania rodziny na terenie miasta Zamość w latach 2013-2015

Gminny program wspierania rodziny na terenie miasta Zamość w latach 2013 -2015 przyjęty został Uchwałą Nr XXII/227/2012 Rady Miasta Zamość z dnia 24 września 2012 r. Program do pobrania w załączniku.

Gminny program wspierania rodziny (doc 281088kB)

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1