Program Przeciwdziałania Przemocy

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Zamość na lata 2017-2020 r. został przyjęty Uchwałą Nr XXIII/281/2016 Rady Miasta Zamość z dnia 24 października 2016 roku.

program_przemocy_2017-20.doc

Lokalny Program Pomocy Społecznej na rok 2017 r.

Lokalny Program Pomocy Społecznej na 2017 r. został przyjęty Uchwałą Nr XXII/273/2016 Rady Miasta Zamość z dnia 26 września 2016 roku

Lokalny Program Pomocy Społecznej na 2017 r.

Czytaj więcej...

Gminny program wspierania rodziny na terenie miasta Zamość w latach 2016-2018

Gminny program wspierania rodziny na terenie miasta Zamość w latach 2016-2018 przyjęty Uchwałą Nr XII/126/2015 Rady Miasta Zamość z dnia 26 października 2015 r. Program do pobrania w załączniku.

Gminny program wspierania rodziny na terenie miasta Zamość w latach 2016-2018

Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na terenie miasta Zamość w latach 2016-2018

Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na terenie miasta Zamość w latach 2016-2018 przyjęty został Uchwałą Nr XIII/143/2015 Rady Miasta Zamość z dnia 30 listopada 2015 roku. Program do pobrania w załączniku.

Powiatowy_program_rozwoju_pieczy_zastępczej.doc

Lokalny Program Pomocy Społecznej na rok 2016 r.

Lokalny Program Pomocy Społecznej na 2016 r. został przyjęty Uchwałą Nr XI/115/2015 Rady Miasta Zamość z dnia 28 września 2015 roku

Lokalny Program Pomocy Społecznej na 2016 r. (doc 0.14MB)

 

Lokalny Program Pomocy Społecznej na rok 2015

Lokalny Program Pomocy Społecznej na rok 2015 przyjęty został Uchwałą Nr XLV/483/2014 Rady Miasta Zamość z dnia 29 września 2014 roku. Program do pobrania w załączniku.

LPPS na 2015 rok (doc 119808kB)

Program Aktywności Lokalnej na 2014 rok

Program Aktywności Lokalnej na 2014 rok przyjęty został Uchwałą Nr XLII/ 452 /2014 Rady Miasta Zamość z dnia 23 czerwca 2014 roku. Program do pobrania w załączniku.

PAL na 2014 rok (doc 76800kB)

 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Zamość na lata 2014 – 2016

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Zamość na lata 2014 – 2016 przyjęty został Uchwałą Nr XLI/446/2014 Rady Miasta Zamość z dnia 26 maja 2014 rok Program do pobrania w załączniku.

Program (doc 101376kB)

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Miasta Zamośc na lata 2014-2017

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Miasta Zamośc na lata 2014-2017 przyjęty został Uchwałą Nr XXXIX/422/2014 Rady Miasta Zamość z dnia 31 marca 2014 r. Program do pobrania w załączniku.

Harmonogram (doc 224256kB)

Program (doc 291840kB)

Lokalny Program Pomocy Społecznej na rok 2014r.

Lokalny Program Pomocy Społecznej na rok 2014 przyjęty został Uchwałą Nr XXXIII/362/2013 Rady Miasta Zamość z dnia 30 września 2013 roku. Program do pobrania w załączniku.

LPPS na rok 2014 (docx 51605kB)

Podkategorie

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

wspieraj seniora

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1