Program Aktywności Lokalnej na 2013 rok

Program Aktywności Lokalnej na 2013 rok - „Szczęśliwa Rodzina” przyjęty został Uchwałą Nr XXX/328/2013 Rady Miasta Zamość z dnia 27 maja 2013 r. Program do pobrania w załączniku.

PAL na 2013 rok (doc 73216kB)

Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na terenie miasta Zamość w latach 2013-2015

Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na terenie miasta Zamość w latach 2013-2015 przyjęty został Uchwałą Nr XXVI/290/2013 Rady Miasta Zamość z dnia 21 stycznia 2013 roku. Program do pobrania w załączniku.

Program rozwoju pieczy zastępczej (doc 692736kB)

Lokalny Program Pomocy Społecznej na rok 2013

Lokalny Program Pomocy Społecznej na rok 2013 przyjęty został Uchwałą Nr XXII/226/2012 Rady Miasta Zamość z dnia 24 września 2012 r. Program do pobrania w załączniku.

LPPS na rok 2013 (docx 39202kB)

Gminny program wspierania rodziny na terenie miasta Zamość w latach 2013-2015

Gminny program wspierania rodziny na terenie miasta Zamość w latach 2013 -2015 przyjęty został Uchwałą Nr XXII/227/2012 Rady Miasta Zamość z dnia 24 września 2012 r. Program do pobrania w załączniku.

Gminny program wspierania rodziny (doc 281088kB)

Programy Aktywności Lokalnej na terenie Miasta Zamość w roku 2012

Programy Aktywności Lokalnej na terenie Miasta Zamość w roku 2012 w zakresie: 1)Wsparcia młodzieży - Ku dorosłości, 2)Wsparcia osób dorosłych - Bez barier, 3)Wsparcia osób pozostających bez pracy – Przeciw wykluczeniu, przyjęte zostały Uchwałą Nr XVIII/185/2012 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 26 kwietnia 2012 r. Programy do pobrania w załączniku.

PAL w 2012 r.Wsparcie młodzieży - Ku dorosłości (docx 25632kB)

Bez barier, Przeciw wykluczeniu (docx 29536kB)

Lokalny Program Pomocy Społecznej na rok 2012

Lokalny Program Pomocy Społecznej na rok 2012 przyjęty został Uchwałą Nr XI/111/11 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 26 września 2011 roku. Program do pobrania w załączniku.

LPPS na 2012 rok (pdf 117048kB)

Program Aktywności Lokalnej w zakresie wsparcia społecznego rodzin z terenu Miasta Zamość w roku 2011

Program Aktywności Lokalnej w zakresie wsparcia społecznego rodzin z terenu Miasta Zamość w roku 2011 przyjęty został Uchwałą Nr VI/47/11 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 28 marca 2011 r. Program do pobrania w załączniku.

PAL w roku 2011 (pdf 81649kB)

Samorządowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Zamość na lata 2011-2013

Samorządowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Zamość na lata 2011-2013 przyjęty został Uchwałą Nr V/33/11 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 28 lutego 2011 r. Program do pobrania w załączniku.

HarmonogramRealizacjiProgramuSmorzadowego2011-2013 (pdf 85692kB)

SamorzadowyProgramDzialanNaRzeczOsobNiepelnosprawnychMZ2011-2013 (pdf 139481kB)

Program opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2011 -2014

Program opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2011 – 2014 przyjęty został Uchwałą Nr V/34/11 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 28 lutego 2011 r. Program do pobrania w załączniku.

Lokalny Program Pomocy Społecznej na 2011 rok

Lokalny Program Pomocy Społecznej na 2011 rok przyjęty został Uchwałą Nr XLVI/470/10 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 27 września 2010 roku. Program do pobrania w załączniku.

LPPS na 2011 rok (pdf 132719kB)

Podkategorie

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

wspieraj seniora

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1