Programy Aktywności Lokalnej na terenie Miasta Zamość w roku 2012

Programy Aktywności Lokalnej na terenie Miasta Zamość w roku 2012 w zakresie: 1)Wsparcia młodzieży - Ku dorosłości, 2)Wsparcia osób dorosłych - Bez barier, 3)Wsparcia osób pozostających bez pracy – Przeciw wykluczeniu, przyjęte zostały Uchwałą Nr XVIII/185/2012 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 26 kwietnia 2012 r. Programy do pobrania w załączniku.

PAL w 2012 r.Wsparcie młodzieży - Ku dorosłości (docx 25632kB)

Bez barier, Przeciw wykluczeniu (docx 29536kB)

Lokalny Program Pomocy Społecznej na rok 2012

Lokalny Program Pomocy Społecznej na rok 2012 przyjęty został Uchwałą Nr XI/111/11 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 26 września 2011 roku. Program do pobrania w załączniku.

LPPS na 2012 rok (pdf 117048kB)

Program Aktywności Lokalnej w zakresie wsparcia społecznego rodzin z terenu Miasta Zamość w roku 2011

Program Aktywności Lokalnej w zakresie wsparcia społecznego rodzin z terenu Miasta Zamość w roku 2011 przyjęty został Uchwałą Nr VI/47/11 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 28 marca 2011 r. Program do pobrania w załączniku.

PAL w roku 2011 (pdf 81649kB)

Samorządowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Zamość na lata 2011-2013

Samorządowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Zamość na lata 2011-2013 przyjęty został Uchwałą Nr V/33/11 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 28 lutego 2011 r. Program do pobrania w załączniku.

HarmonogramRealizacjiProgramuSmorzadowego2011-2013 (pdf 85692kB)

SamorzadowyProgramDzialanNaRzeczOsobNiepelnosprawnychMZ2011-2013 (pdf 139481kB)

Program opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2011 -2014

Program opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2011 – 2014 przyjęty został Uchwałą Nr V/34/11 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 28 lutego 2011 r. Program do pobrania w załączniku.

Lokalny Program Pomocy Społecznej na 2011 rok

Lokalny Program Pomocy Społecznej na 2011 rok przyjęty został Uchwałą Nr XLVI/470/10 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 27 września 2010 roku. Program do pobrania w załączniku.

LPPS na 2011 rok (pdf 132719kB)

Programy Aktywności Lokalnej na terenie Miasta Zamość w roku 2010

Programy Aktywności Lokalnej na terenie Miasta Zamość w roku 2010 przyjęte zostały Uchwałą Nr XLI/403/10 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 29 marca 2010 r. Programy do pobrania w załączniku.

PAL w 2010 roku (doc 147456kB)

Lokalny Program Pomocy Społecznej na 2010 rok

Lokalny Program Pomocy Społecznej na 2010 rok przyjęty został Uchwałą Nr XXXV/342/09 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 28 września 2009 r. Program do pobrania w załączniku.

LPPS na rok 2010 (doc 133632kB)

Program Aktywności Lokalnej w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta Zamość w roku 2009

Program Aktywności Lokalnej w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta Zamość w roku 2009 przyjęty został Uchwałą Nr XXX/285/09 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 30 marca 2009 r. Program do pobrania w załączniku.

PAL w roku 2009 (doc 57856kB)

Lokalny Program Pomocy Społecznej

Lokalny Program Pomocy Społecznej przyjęty został Uchwałą Nr XXIII/217/08 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 29 września 2008 r. Program do pobrania w załączniku.

LPPS (pdf 203646kB)

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

mis log3
logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1