Konkursy

Ogłoszenia Prezydenta Miasta Zamość

o otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 roku zadań z zakresu pomocy społecznej oraz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej wraz z załącznikami formularzem oceny formalnej i wzorem oferty.

karta oceny formalnej na 2017 r.

ogloszenie ootwartym konkursie ofert na 2017 r.

wzor oferty

serwis BIP

Załatw sprawę przez internet.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rodzina 500+

PFRON

efs

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

mis log3
logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1