Konkursy

Ogłoszenia Prezydenta Miasta Zamość

o otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 roku zadań z zakresu pomocy społecznej oraz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej wraz z załącznikami formularzem oceny formalnej i wzorem oferty.

karta oceny formalnej na 2017 r.

ogloszenie ootwartym konkursie ofert na 2017 r.

wzor oferty

BIPlogo

Załatw sprawę przez internet.

ePUAP logo

rodzina500 banner

pfron logo2

efs

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

mis log3
logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1