Konkursy

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

W załączeniu publikujemy Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Załączniki:

1) Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o konkursie ofert

2) Wzór oferty 

3) Karta oceny formalnej

4) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

5) Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1