Konkursy

Zarządzenie Prezydenta Miasta Zamość z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dnia 27 maja 2020 r. - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.

W załączeniu publikujemy Zarządzenie Nr 139/2020 Prezydenta Miasta Zamość w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dnia 27 maja 2020 r.  na realizację  zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.

Zarządzenie Nr 139.2020 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 7 lipca 2020

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1