Konkursy

Zarządzenie Prezydenta Miasta Zamość w z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert z dnia 22 czerwca 2020 – Zadanie 2 Opieka wytchnieniowa w formie specjalistycznego poradnictwa.

W załączeniu publikujemy Zarządzenie Nr 176/2020 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert z dnia 22 czerwca 2020 r.  na realizację  zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - Zadanie 2 Opieka wytchnieniowa w formie specjalistycznego poradnictwa.

Zarządzenie Nr 176/2020 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 31 lipca 2020 r.

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1