Poradnictwo specjalistyczne

Punkt Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

Pomoc psychologiczna Edyta Adamczyk psycholog

poniedziałek, od 7.30 do 15.30

wtorek od 8.00 do 16.00,

pok. nr 17, I piętro

Pomoc psychologiczna, w tym dla rodzin w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych

Odbiorcy: Porady świadczone na rzecz mieszkańców miasta Zamość

 

Pomoc prawna mgr Milena Szyper radca prawny

czwartek od 9.00 do 11.00, pok. nr 6, parter

Poradnictwo w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego i ochrony praw lokatorów

Odbiorcy: Porady świadczone na rzecz mieszkańców miasta Zamość

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NA TERENIE POWIATU M. ZAMOŚĆ W 2019 ROKU 

 • KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z NIEOPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ  W 2019 ROKU ?

Od 1 stycznia 2019 roku nieodpłatna pomoc prawna  będzie świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 • GDZIE W ZAMOŚCIU MOŻNA SKORZYSTAĆ Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ?  

Na terenie Miasta Zamość funkcjonują trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej: 

I punkt prowadzony przez radców prawnych/ adwokatów:

Adwokaci-  styczeń, marzec, maj, lipiec wrzesień, listopad 

Radcowie Prawniluty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, grudzień
Poniedziałek, środa, piątek od 8.00-12.00

Budynek Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, ul. Lwowska 57, 22-400 Zamość, pokój nr 6,

Wtorek, czwartek od 15.00-19.00

Budynek Książnicy Zamojskiej, ul. Kamienna 20, pokój nr 3

II punkt prowadzony przez  organizację pozarządową- Stowarzyszenie Wspierania Aktywności  BONA FIDESul. Niecała 4/5a, 20-080 Lublin

- nieodpłatna pomoc prawna świadczona będzie przez radców prawnych:

czynny od poniedziałku do piątku 8.00-12.00,
Budynek Książnicy Zamojskiej, ul. Kamienna 20, pokój nr 3

III punkt prowadzony przez organizację pozarządową- Stowarzyszenie Wspierania Aktywności  BONA FIDESul. Niecała 4/5a, 20-080 Lublin
- nieodpłatna pomoc prawna świadczona będzie przez radców prawnych
czynny od poniedziałku do piątku 12.00-16.00,
Budynek Książnicy Zamojskiej, ul. Kamienna 20, pokój nr 3 

 • CO OBEJMUJE NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W 2019 ROKU? 

 

 • Poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym.
 • Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • Sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa wyżej z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym.
 • Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym. oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową,
 • Poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym i możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji,
 • Przekazanie osobie uprawnionej informacji o innych jednostkach nieodpłatnego poradnictwa.
 • JAK UMÓWIĆ SIĘ NA WIZYTĘ W PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ? 

Przyjmowanie zgłoszeń na nieodpłatne porady odbywa się wyłącznie telefonicznie pod specjalnie wyznaczonym do tego celu numerem telefonu-  84 530 04 20.  Porady udzielane są według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty.

 • ANKIETA SATYSFAKCJI KLIENTÓW

Każdy uprawniony korzystający z porady na koniec wizyty w punkcie może wypełnić anonimową ankietę, w której przekaże swoją opinie o usłudze.

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1