Poradnictwo specjalistyczne

Pomoc psychologiczna świadczona jest przez psychologa Panią Edytę Adamczyk w terminach:

poniedziałek od 7.30 do 15.30

wtorek od 8.00 do 16.00,

środa od 11.30 do 15.30

pok. nr 17, I piętro lub pod numerem telefonu 84 677-56-41

Pomoc psychologiczna świadczona jest na rzecz mieszkańców miasta Zamość w zakresie wspierania osób i rodzin doświadczających i stosujących przemoc w rodzinie, diagnozy problemów i terapii indywidualnej, a także inne szeroko rozumianych problemów funkcjonowania rodziny, w tym w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w rodzinach biologicznych i zastępczych oraz opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

  

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NA TERENIE POWIATU M. ZAMOŚĆ W 2021 ROKU 

  • KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W 2021 ROKU ?

Nieodpłatna pomoc prawna  będzie świadczona każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

  • JAK UMÓWIĆ SIĘ NA WIZYTĘ W PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ? 

Przyjmowanie zgłoszeń na nieodpłatne porady odbywa się wyłącznie telefonicznie pod specjalnie wyznaczonym do tego celu numerem telefonu-  722 364 992.  Porady udzielane są według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty.

  • UZYSKANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ PRZEZ OSOBY DOŚWIADCZAJĄCE TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU SIĘ

Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się w sprawie uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej mogą kontaktować się z Wydziałem Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego UM Zamość za pomocą poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  

Więcej informacji w załączniku:

Załącznik

 Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej

 

 MEDIACJA NA TERENIE POWIATU M. ZAMOŚĆ W 2021 ROKU  

Mediacja – to dobrowolny i poufny proces, w którym fachowo przygotowana, niezależna i bezstronna osoba, za zgodą stron, pomaga im poradzić sobie z konfliktem. Mediacja pozwala jej uczestnikom określić kwestie sporne, zmniejszyć bariery komunikacyjne, opracować propozycje rozwiązań i, jeśli taka jest wola stron, zawrzeć wzajemnie satysfakcjonujące porozumienie. W 2021 roku nieodpłatna mediacja mieści się w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Kto może skorzystać z nieodpłatnej mediacji? Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a więc osoba fizyczna, której nie stać na komercyjną pomoc prawną.

 W 2021 roku nieodpłatna mediację prowadzić będą punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:
1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Radców Prawnych/ Adwokatów ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość (Budynek Książnicy Zamojskiej), od poniedziałku do piątku 14:00-18:00
2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez organizację pozarządową ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość (Budynek Książnicy Zamojskiej), od poniedziałku do piątku 12:00-16:00
3. Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzony przez organizację pozarządową ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość (Budynek Książnicy Zamojskiej), od poniedziałku do piątku 8:00-12:00

 Informacja dotycząca mediacji

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE NA TERENIE POWIATU M. ZAMOŚĆ W 2021 ROKU 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie jest świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Przyjmowanie zgłoszeń na nieodpłatne porady odbywa się wyłącznie telefonicznie pod specjalnie wyznaczonym do tego celu numerem telefonu: 722 364 992

 Informacja dotycząca poradnictwa obywatelskiego

 

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

wspieraj seniora

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163