Plan zamówień publicznych w 2021 roku

 Plan zamówień publicznych na 2021 rok

Zapytanie ofertowe na przygotowanie oraz dostarczenie gorących posiłków dla klientów Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu posiadających ważne decyzje administracyjne

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w załączeniu publikuje zapytanie ofertowe na "Przygotowanie oraz dostarczenie gorących posiłków dla klientów Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu posiadających ważne decyzje administracyjne przyznające posiłek" i zaprasza do składania ofert.

Zapytanie ofertowe

Oferta

Oświadczenie

Roztrzygnięcie

Zakup i montaż klimatyzacji

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu składa zapytanie ofertowe na zakup i montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Lwowskiej 57 i zaprasza do składania ofert.

Załącznik - zapytanie

Informacja z otwarcia ofert

Świadczenie usług pocztowych i doręczania do rąk własnych świadczeń pieniężnych na potrzeby Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

Informacja z otwarcia ofert

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

wspieraj seniora

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163