Zamówienia publiczne

Informacja o unieważnieniu postępowania

Nawiązując do zapytania ofertowego Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu realizującego projekt "Reintegracja i aktywizacja – klucz do lepszego życia" nr RPLU.11.01.00-06-0097/16 w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Nowa Szansa w Zamościu w sprawie wyłonienia wykoncawcy na realzację szkoleń w zakresie:

  1. Szkolenia zawodowego pn. "Sortowacz odpadów komunalnych z kursem operatora wózków jezdniowych"
  2. Szkolenia zawodowego pn. „Kucharz z egzaminem czeladniczym”.
  3. Szkolenia zawodowego pn. "Asystent nauczyciela przedszkola z kursem komputerowym
    przygotowującym do egzaminu ECDL Base";

w załączeniu publikujemy zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Zawiadomienie

 

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

wspieraj seniora

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1