Pomoc dla osób z Ukrainy w problemie uzależnienia od środków psychoaktywnych Допомога людям з України у проблемі залежності від психоактивних речовин

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, biorąc pod uwagę obecną sytuację związaną z dużą liczbą osób z Ukrainy przebywającą na terenie Polski, uruchomiło Telefon Zaufania dla Osób z Ukrainy, doświadczających problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych lub przez ich bliskich. Do dyspozycji są dwa numery czynne codziennie od 16 do 21 bezpłatny:  800 11 08 11 oraz płatny według taryfy operatora 22 290 70 00. Telefon obsługiwany jest w języku ukraińskim, polskim i rosyjskim.

Національний центр протидії наркоманії, враховуючи поточну ситуацію з великою кількістю громадян України, які проживають у Польщі, запустив гарячу лінію для громадян України, які мають проблеми, пов’язані з вживанням психоактивних речовин або їхніми родичами. Два номери, які працюють щоденно з 16:00 до 21:00, безкоштовні: 800 11 08 11 та оплачуються згідно з тарифом оператора 22 290 70 00. Телефон працює українською, польською та російською мовами.

Zajęcia w formule świetlicowej dla mam z dziećmi z Ukrainy

Zamojski Dom Kultury, Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego, Ośrodek Sportu i Rekreacji wraz z Zamojskim Klubem Karate Tradycyjnego „Renesans”, Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego oraz Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego w Zamościu zaprasza na zajęcia, w formule świetlicowej, mamy z dziećmi z Ukrainy.

Do wymienionych ośrodków, w określone dni, mogą przyjść mamy z dziećmi z Ukrainy, a pracownicy tych miejsc zapewnią im czas wypełniony dobrą zabawą. Będą to zajęcia artystyczne, muzyczne, edukacyjne, ruchowe. Zajęcia nie wymagają zapisów i są bezpłatne.

Poza drogą ogólnie dostępną, powstała też lista podmiotów o charakterze kulturalno-sportowym, które są gotowe do przeprowadzenia zajęć, ale dla limitowanej grupy, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym np. BWA Galeria Zamojska – czwartki w godz. 11:00-12:30, Klub Erka może przeprowadzić zajęcia akrobatyczne w poniedziałki i środy w godz. 14:45-16:00.

Jesteśmy też w kontakcie z Fort Jump i kilkoma innymi podmiotami. ZOO również otwarte jest dla rodzin z Ukrainy. Gdyby pojawiła się potrzeba zorganizowania zajęć, poza tymi w grafiku przesłanym w załączniku, bardzo proszę o kontakt z Zamojskim Domem Kultury.

Plakat po polsku

Plakat po ukraińsku

Pomoc uchodźcom Ukraińskim deklarującym się jako osoby niepełnosprawne

We współpracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych został uruchomiony całodobowy telefon wsparcia dedykowany służbom granicznym oraz personelowi punktów recepcyjnych przyjmujących uchodźców z Ukrainy.

Pracownicy infolinii udzielają wskazówek jak pomóc osobie deklarującej się jako niepełnosprawna, lub posiadającej niepełnosprawność potwierdzoną wizualnie przez pracownika służb granicznych lub punktu recepcyjnego.

Czytaj więcej...

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163