Aktualności

„Mieszkanie na Start” (Mieszkanie Plus)

Najemcy mieszkań przy ul. Parkowej 10,10A,12,12A,14,14A

w Zamościu, którzy zawarli umowę najmu w ramach programu „Mieszkanie na Start” 

mogą składać wniosek o wypłatę dopłat do czynszu.

Wnioski należy składać w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie
w Zamościu przy ul. Partyzantów 3, pok. 310 (III piętro),
tel. 84 677 65 42.

Wniosek

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163