Aktualności

Przewodnik dla studentów rozważających wolontariat

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu na prośbę HelloFinanse udostępnia link do:  przekrojowy przewodnik dla studentów rozważających wolontariat.

Przewodnik tłumaczy, dlaczego warto zostać wolontariuszem:

- gdzie są potrzebni wolontariusze,

- czym jest wolontariat,

- dlaczego warto być wolontariuszem,

- jak to udokumentować w procesie rekrutacyjnym do pracy,

- czy wolontariat wymaga pisemnej umowy,

- jakim ubezpieczeniom podlegają wolontariusz,

- jak pogodzić studia, pracę dodatkową i wolontariat.

Zapraszamy do zapoznania się z ww. przewodnikiem.

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163