Aktualności

Kolejna grupa zamojskich seniorów otrzymała „opaski bezpieczeństwa” w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 – Moduł II

Miasto Zamość realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023, który jest kontynuacją Programu z 2022 roku.

W ramach Modułu II Programu w dniu 9 maja br. w Zamojskim Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej  ul. Łukasińskiego 2E odbyło się przekazanie „opasek bezpieczeństwa” czterdziestu czterem seniorom Miasta Zamość w wieku 65 lat i więcej - nowym użytkownikom „opasek”.

ologowanie MRiPS i flaga z godłem

Seniorzy podzieleni na dwie grupy szkoleniowe uczestniczyli w szkoleniu on-line dot.  usługi teleopieki oraz korzystania z „opaski bezpieczeństwa”. Szkolenie prowadził przedstawiciel firmy Sidly z Warszawy, która jest producentem „opasek bezpieczeństwa” zakupionych w 2022 roku w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasad konkurencyjności.

Na początku maja br. w ramach Modułu II Programu objęto opieką przy użyciu „opasek bezpieczeństwa” dziewięćdziesięciu czterech zamojskich seniorów. Miasto Zamość w 2023 roku planuje objąć wsparciem stu dwudziestu seniorów. Dostęp do tzw. „opieki na odległość” przy użyciu „opasek bezpieczeństwa” ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

Opaski, z których korzystają seniorzy są wyposażone w czujniki mierzące podstawowe funkcje życiowe tj. saturację i tętno oraz  przycisk SOS.  Wciśnięcie przycisku SOS spowoduje  połączenie z ratownikiem medycznym Telecentrum, który zdecyduje o wezwaniu medycznych służb ratunkowych lub poinformuje osobę wskazaną do kontaktu.  

Koordynatorem programu jest Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu. Program będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2023 r. Udział dla seniorów jest bezpłatny.

Nabór zgłoszeń do Programu jest ciągły, osoby zainteresowane udziałem w Programie zapraszamy do zgłoszenia się do Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ul. Lwowska 57 w celu uzyskania szczegółowych informacji lub dzwoniąc pod numer tel. 451 177 975.

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163