Aktualności

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o ofercie złożonej w trybie pozakonkursowym na wsparcie realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej z informacją o możliwości składania uwag

W załączeniu publikujemy Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o ofercie złożonej w trybie pozakonkursowym na wsparcie realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej z informacją o możliwości składania uwag.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość 
  2. Oferta PKPS
  3. Formularz uwag do oferty

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163