Aktualności

Tworzymy dom pełen miłości - zostań rodziną zastępczą!

OPZiWR

Informujemy,

że Organizator Pieczy Zastępczej

 i Wspierania Rodziny w Zamościu prowadzi

stały nabór kandydatów na rodziny zastępcze. 

Doświadczenia lat ubiegłych pokazują, że część zgłaszających się kandydatów na rodzinę zastępczą nie dysponowała odpowiednimi warunkami mieszkaniowymi. Z myślą o osobach, które deklarują chęć zostania rodziną zastępczą, a nie mają odpowiednich warunków lokalowych Miasto Zamość przygotowało mieszkanie, którego najemcą na czas trwania umowy o pełnieniu zawodowej rodziny zastępczej będą rodzice zastępczy. Mieszkanie jest położone w dogodnej lokalizacji przy ul Kilińskiego, zapewniającej  dostęp zarówno do  żłobka, przedszkola i szkół, a także w bliskim sąsiedztwie placówek służby zdrowia i kultury. Zapraszamy do współpracy osoby, które chciałyby zostać rodziną zastępczą, odpowiemy na wszelkie Państwa pytania:

Sekcja pieczy zastępczej, domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ul. Partyzantów 3, tel. 84 677 66 73 lub 84 677 66 22

Organizator Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny, ul. Prusa 2 tel. 84 627 07 73;

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163