Aktualności

Już JESTEŚ?

 To tytuł kampanii społecznej realizowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Fundacji Edukacja z Wartościami.Kampania jest skierowana do osób, których serca wypełnione są troską i miłością. Jej celem jest zwiększenie świadomości oraz wzmocnienie społecznego dyskursu na temat wsparcia  i rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej. 

Już jestem                                                            

Efektem kampanii ma być zbudowanie społeczeństwa zapewniającego wsparcie i opiekę każdemu dziecku, aby mogło znaleźć bezpieczne i kochające środowisko.Zachęcamy do odwiedzenia strony kampanii: https://rodziczastepczy.pl/. Znajdą tam Państwo wszelkie niezbędne informacje na temat rodzicielstwa zastępczego, reportaże pokazujące jak różnorodny i potrzebny jest świat rodzin zastępczych.

Zachęcamy także do przyłączenia się do kampanii, śledzenia i udostępniania postów zamieszczanych na profilach społecznościowych Fundacji Edukacja z Wartościami i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej związanych z kampanią.

Przypominamy, że naborem, szkoleniem i wspieraniem rodzin zastępczych na terenie Miasta Zamość zajmuje się Organizator Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamościu z siedzibą przy ul. Prusa 2 , tel. 84 6270773

Nadal poszukujemy osób/ rodzin wyrażających gotowość na przyjęcie dziecka/dzieci do rodziny zastępczej

Informacji udziela także Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu zapewniające pomoc finansową dla rodzin zastępczych pod numerami telefonów  84 677 66 73, 84 677 66 22.

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163