Aktualności

Program „Aktywny samorząd” dla Mieszkańców Zamościa

Uprzejmie informujemy, iż od miesiąca marca b.r. rozpocznie się nabór wniosków  w ramach programu "Aktywny samorząd"


Obowiązują następujące terminy naboru wniosków:

  • Moduł I - od 1 marca do 31 sierpnia 2024r.
  • Moduł II:
    - (dla roku akademickiego 2023/2024) od 1 marca do 31 marca 2024r.
    - (dla roku akademickiego 2024/2025) do 10 października 2024r.
  • Elektroniczny nabór wniosków:

Osoby, które posiadają podpis elektroniczny lub profil zaufany mają możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej, w systemie przygotowanym przez Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - SOW (System Obsługi Wsparcia finansowany ze środków PFRON, https://sow.pfron.org.pl).

Składanie wniosków drogą elektroniczną jest dodatkowo premiowane przy ocenie merytorycznej  wniosków składanych pierwszorazowo. W przypadku Modułu I jest to 10 punktów w ocenie merytorycznej wniosku, natomiast w Module II jest to zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia do kwoty 880 zł.

Wnioski w formie papierowej można złożyć w:

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

  1. Partyzantów 3, pokój 307.

 

Informacja telefoniczna w sprawie programu dostępna pod numerem 84 677 66 68.

Treść programu "Aktywny samorząd" oraz Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2024 roku dostępne są na stronie www.pfron.org.pl.  oraz poniżej:

 Załącznik:

 Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu „Aktywny samorząd” w 2024 roku

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163