Aktualności

Uruchomienie Punktów Zamiejscowych CIDON w Województwie Lubelskim

 CIDON_201.jpg

 Oddział Lubelski PFRON wprowadził pilotażowy program, zakładający otwarcie czterech punktów zamiejscowych Centrum Informacyjno-Doradczego dla Osób z Niepełnosprawnością (CIDON). Nowe placówki znajdują się w Zamościu, Łukowie, Chełmie i Białej Podlaskiej, co umożliwia równy dostęp do informacji i wsparcia dla osób z niepełnosprawnością na terenie całego województwa.

Cel powstania centrów: Centra powstały z myślą o osobach poszukujących informacji i pomocy, zwłaszcza związanej z niepełnosprawnością. Działalność CIDON obejmuje szeroki zakres informacji, m.in. dotyczących programów PFRON, projektów organizacji pozarządowych, systemów orzecznictwa, dostępnego wsparcia finansowego, zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny czy rehabilitacyjny, ulg i uprawnień wynikających z przepisów prawa, oraz instytucji wspierających osoby z niepełnosprawnością.

Działania CIDON: CIDON podejmuje konkretne działania mające na celu pomoc osobom z niepełnosprawnością, takie jak wsparcie w wypełnianiu dokumentów, umawianie wizyt w odpowiednich jednostkach czy instytucjach oraz weryfikacja załatwienia spraw na rzecz danej osoby.

Wsparcie ekspertów w doborze technologii asystujących: W ramach programu PFRON, otworzono dwa Ośrodki Wsparcia i Testów, działające w Świdniku i Łęcznej. Osoby z niepełnosprawnością i ich opiekunowie mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji specjalistów, takich jak oligofrenopedagodzy, logopedzi, surdopedagodzy czy fizjoterapeuci. Ośrodki umożliwiają także przetestowanie najnowszych technologii asystujących, co pomaga świadomie podjąć decyzję o zakupie odpowiedniego sprzętu.

Wypożyczalnia sprzętu: CIDON obsługuje również wnioski o wypożyczenie sprzętu, udziela informacji i pomocy przy złożeniu wniosku.

W Zamościu Punkt Informacyjny CIDON znajduje się przy ul. Łukasińskiego 4 nr 18, tel. 532 479 693 i jest czynny w godzinach 7.45-15.45.

 Otwarcie punktów zamiejscowych CIDON stanowi istotny krok w kierunku zapewnienia kompleksowego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością w regionie, a inicjatywa ta wpisuje się w dążenie do stworzenia równych szans dla wszystkich mieszkańców województwa lubelskiego.

  Ulotka

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163