NOWY DODATEK OSŁONOWY 2024

Art. 12 ustawy z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (Dz. U. z 2023 r. poz. 2760) wprowadza możliwość ubiegania się w 2024 r. o wypłatę dodatku osłonowego.

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania dodatku osłonowego w 2024 roku

Przyznanie dodatku osłonowego będzie uzależnione od spełnienia określonego kryterium dochodowego*, wynoszącego:

  • w gospodarstwie jednoosobowym maksymalnie 2 100 zł miesięcznie,

  • w gospodarstwie wieloosobowym maksymalnie 1 500 zł miesięcznie na osobę.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 ze zm.).

Czytaj więcej...

APEL DO MIESZKAŃCÓW ZAMOŚCIA

Z uwagi na okres zimowy prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej a szczególnie

osoby bezdomne, w podeszłym wieku, chore, osoby z niepełnosprawnością i samotne.

Informacje dotyczące osób wymagających wsparcia należy zgłaszać do:

Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Lwowska 57

w godzinach 7.30 - 15.30 (poniedziałek, środa, czwartek, piątek)

w godzinach  8.00 - 16.00 (wtorek)

                    pod numerem telefonu 

tel. 84 677 56 30 – Sekretariat 

tel. 84 677 56 47 – Zespół ds. pierwszego kontaktu

w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy należy dzwonić
na numer telefonu

Straży Miejskiej w Zamościu – ul. Rynek Wielki 13 tel. 84 639 93 41

Telefon Alarmowy Bezpłatny: 986

Komendy Miejskiej Policji w Zamościu – ul. Wyszyńskiego 2 tel. 47 815 14 17

Telefon Alarmowy Bezpłatny: 112

Osoby wymagające pomocy i wsparcia mogą zgłaszać się do:

  • Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn im. Św. Brata Alberta
    (czynnego całą dobę)  przy ul. Orlicz - Dreszera 2, tel. 84 627 09 31
  • Ośrodka Interwencji Kryzysowej – ul. Kilińskiego 32 tel. 84 641 21 25

 Plakat zima 2023/24

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, ZASIŁEK DLA OPIEKUNA – ZMIANY W ZASADACH DOTYCZĄCYCH UPRAWNIEŃ DO ŚWIADCZEŃ DLA NOWYCH WNIOSKODAWCÓW OD 1 STYCZNIA 2024 ROKU

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje, iż w związku z art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1429) od 1 stycznia 2024 r. zmianie ulegają przepisy regulujące zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna.

Powyższa ustawa zakłada przebudowę dotychczasowego systemu świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów poprzez:

- zmiany zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2024 r.;

- likwidację specjalnego zasiłku opiekuńczego;

- wprowadzenie nowego świadczenia – świadczenia wspierającego realizowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)

Czytaj więcej...

Zmiana wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych

Informujemy, że na sesji Rady Miasta Zamość w miesiącu listopadzie br. została podjęta uchwała podnosząca 
wysokość wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych. 
Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego z dnia 4 grudnia 2023 r. (poz. 6948).

Wyższe kwoty wynagrodzeń obowiązują od 1 stycznia 2024 roku i wynoszą:

  • dla rodzin zastępczych zawodowych - 4500 zł,
  • dla rodzin zastępczych zawodowych o charakterze
  • pogotowia rodzinnego - 5200 zł,
  • dla prowadzącego rodzinny dom dziecka - 4800 z
 OPZiWR

Czytaj więcej...

Harmonogram wypłat świadczeń 2024 - I półrocze

Harmonogram 1 półr

Podkategorie

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163