DOPŁATA DO CZYNSZU W RAMACH PROGRAMU "MIESZKANIE NA START"

Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1114) o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe wprowadza wyższe dopłaty do czynszu w ramach programu Mieszkanie na Start.

Zmiana wysokości dopłaty do czynszu nastąpi w przypadku, gdy podwyższenie stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu objętego umową, nastąpiło po dniu wydania decyzji przyznającej dopłatę do czynszu,  najemca może wystąpić z wnioskiem o zmianę tej decyzji w sposób podwyższający wysokość dopłaty o kwotę odpowiadającą różnicy między wysokością czynszu ustaloną zgodnie ze stawką czynszu obowiązującą w dniu zawarcia umowy najmu   a wysokością czynszu obowiązującą w dniu wejścia w życie zmiany przepisu prawa - tj. 16.07.2023 r.

Czytaj więcej...

Program „Kultura – używaj do woli!”

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu na prośbę Muzeum Zamojskiego udostępnia materiały dotyczące bezpłatnych zajęć tematycznych dla dzieci i młodzieży w Muzeum Zamojskim i Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał Oddział Muzeum Zamojskiego.

Wakacje 2023

 Poniżej harmonogram zajęć, ich opis oraz zasady uczestnictwa.

Harmonogram zajęć

PUNKT SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA RODZINNEGO W MIEJSKIM CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZAMOŚCIU

Punkt specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu świadczy na rzecz mieszkańców miasta bezpłatną pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego, opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego oraz ochrony praw lokatorów.

Czytaj więcej...

Harmonogram wypłat świadczeń 2023 - II półrocze

Harmonogram II półrocze

ZAMOJSKI BON ŻŁOBKOWY

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia "Zamojski Bon Żłobkowy" na nowy rok szkolny 2023/2024 można składać  od 1 czerwca 2023r.

Wnioski o przyznanie świadczenia należy złożyć w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ul. Partyzantów 3 pok. nr 201 piętro II w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-puap  na adres: /mcpr/SkrytkaESP

Czytaj więcej...

Tworzymy dom pełen miłości - zostań rodziną zastępczą!

OPZiWR

Informujemy,

że Organizator Pieczy Zastępczej

 i Wspierania Rodziny w Zamościu prowadzi

stały nabór kandydatów na rodziny zastępcze. 

Czytaj więcej...

Podkategorie

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163