Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. można składać od stycznia 2024 r do dnia 30 kwietnia 2024 r

Wnioski będzie można składać:

  • tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.

w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu przy ul. Partyzantów 3,

w pok. 201, II piętro, pok. 38 parter w godz. 800 do 1400

  • drogą pocztową – od stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. /data 30 kwiecień 2024 jest datą wpływu wniosku do organu,
    a nie datą nadania wniosku w polskiej placówce pocztowej/.

 

Wypełnione wnioski o przyznanie dodatku osłonowego należy wysyłać na adres:
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu
ul. Lwowska 57
22-400 Zamość

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.

adres elektronicznej skrzynki podawczej MCPR-u  /mcpr/SkrytkaESP

Załącznik:

 Druk wniosku

Art. 12 ustawy z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (Dz. U. z 2023 r. poz. 2760) wprowadza możliwość ubiegania się w 2024 r. o wypłatę dodatku osłonowego.

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania dodatku osłonowego w 2024 roku

Przyznanie dodatku osłonowego będzie uzależnione od spełnienia określonego kryterium dochodowego*, wynoszącego:

  • w gospodarstwie jednoosobowym maksymalnie 2 100 zł miesięcznie,

  • w gospodarstwie wieloosobowym maksymalnie 1 500 zł miesięcznie na osobę.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 ze zm.).

Czytaj więcej...

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163