Program Aktywności Lokalnej dla osób niepełnosprawnych 2019

W ramach realizacji projektu „Aktywność - droga do włączenia społecznego" finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS w ramach RPO WL na lata 2014-2020 od dnia 4 kwietnia 2019 roku rozpoczęła się realizacja Programu Aktywności Lokalnej dla osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej...

UCHWAŁA RADY MIASTA ZAMOŚĆ w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywania dla Miasta Zamość "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Przyjmuje się wieloletni program osłonowy w zakresie dożywania dla Miasta Zamość "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

PROGRAM

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163