Program Przeciwdziałania Przemocy

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Zamość na lata 2018-2020 r. został przyjęty Uchwałą Nr XLII/532/2018 Rady Miasta Zamość z dnia 25 czerwca 2018 roku.

Czytaj więcej...

Program Przeciwdziałania Przemocy

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Zamość na lata 2017-2020 r. został przyjęty Uchwałą Nr XXIII/281/2016 Rady Miasta Zamość z dnia 24 października 2016 roku.

program_przemocy_2017-20.doc

Lokalny Program Pomocy Społecznej na rok 2017 r.

Lokalny Program Pomocy Społecznej na 2017 r. został przyjęty Uchwałą Nr XXII/273/2016 Rady Miasta Zamość z dnia 26 września 2016 roku

Lokalny Program Pomocy Społecznej na 2017 r.

Czytaj więcej...

Gminny program wspierania rodziny na terenie miasta Zamość w latach 2016-2018

Gminny program wspierania rodziny na terenie miasta Zamość w latach 2016-2018 przyjęty Uchwałą Nr XII/126/2015 Rady Miasta Zamość z dnia 26 października 2015 r. Program do pobrania w załączniku.

Gminny program wspierania rodziny na terenie miasta Zamość w latach 2016-2018

Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na terenie miasta Zamość w latach 2016-2018

Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na terenie miasta Zamość w latach 2016-2018 przyjęty został Uchwałą Nr XIII/143/2015 Rady Miasta Zamość z dnia 30 listopada 2015 roku. Program do pobrania w załączniku.

Powiatowy_program_rozwoju_pieczy_zastępczej.doc

Lokalny Program Pomocy Społecznej na rok 2016 r.

Lokalny Program Pomocy Społecznej na 2016 r. został przyjęty Uchwałą Nr XI/115/2015 Rady Miasta Zamość z dnia 28 września 2015 roku

Lokalny Program Pomocy Społecznej na 2016 r. (doc 0.14MB)

 

Lokalny Program Pomocy Społecznej na rok 2015

Lokalny Program Pomocy Społecznej na rok 2015 przyjęty został Uchwałą Nr XLV/483/2014 Rady Miasta Zamość z dnia 29 września 2014 roku. Program do pobrania w załączniku.

LPPS na 2015 rok (doc 119808kB)

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163