Program Aktywności Lokalnej na 2014 rok

Program Aktywności Lokalnej na 2014 rok przyjęty został Uchwałą Nr XLII/ 452 /2014 Rady Miasta Zamość z dnia 23 czerwca 2014 roku. Program do pobrania w załączniku.

PAL na 2014 rok (doc 76800kB)

 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Zamość na lata 2014 – 2016

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Zamość na lata 2014 – 2016 przyjęty został Uchwałą Nr XLI/446/2014 Rady Miasta Zamość z dnia 26 maja 2014 rok Program do pobrania w załączniku.

Program (doc 101376kB)

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Miasta Zamośc na lata 2014-2017

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Miasta Zamośc na lata 2014-2017 przyjęty został Uchwałą Nr XXXIX/422/2014 Rady Miasta Zamość z dnia 31 marca 2014 r. Program do pobrania w załączniku.

Harmonogram (doc 224256kB)

Program (doc 291840kB)

Lokalny Program Pomocy Społecznej na rok 2014r.

Lokalny Program Pomocy Społecznej na rok 2014 przyjęty został Uchwałą Nr XXXIII/362/2013 Rady Miasta Zamość z dnia 30 września 2013 roku. Program do pobrania w załączniku.

LPPS na rok 2014 (docx 51605kB)

Program Aktywności Lokalnej na 2013 rok

Program Aktywności Lokalnej na 2013 rok - „Szczęśliwa Rodzina” przyjęty został Uchwałą Nr XXX/328/2013 Rady Miasta Zamość z dnia 27 maja 2013 r. Program do pobrania w załączniku.

PAL na 2013 rok (doc 73216kB)

Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na terenie miasta Zamość w latach 2013-2015

Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na terenie miasta Zamość w latach 2013-2015 przyjęty został Uchwałą Nr XXVI/290/2013 Rady Miasta Zamość z dnia 21 stycznia 2013 roku. Program do pobrania w załączniku.

Program rozwoju pieczy zastępczej (doc 692736kB)

Lokalny Program Pomocy Społecznej na rok 2013

Lokalny Program Pomocy Społecznej na rok 2013 przyjęty został Uchwałą Nr XXII/226/2012 Rady Miasta Zamość z dnia 24 września 2012 r. Program do pobrania w załączniku.

LPPS na rok 2013 (docx 39202kB)

Gminny program wspierania rodziny na terenie miasta Zamość w latach 2013-2015

Gminny program wspierania rodziny na terenie miasta Zamość w latach 2013 -2015 przyjęty został Uchwałą Nr XXII/227/2012 Rady Miasta Zamość z dnia 24 września 2012 r. Program do pobrania w załączniku.

Gminny program wspierania rodziny (doc 281088kB)

Programy Aktywności Lokalnej na terenie Miasta Zamość w roku 2012

Programy Aktywności Lokalnej na terenie Miasta Zamość w roku 2012 w zakresie: 1)Wsparcia młodzieży - Ku dorosłości, 2)Wsparcia osób dorosłych - Bez barier, 3)Wsparcia osób pozostających bez pracy – Przeciw wykluczeniu, przyjęte zostały Uchwałą Nr XVIII/185/2012 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 26 kwietnia 2012 r. Programy do pobrania w załączniku.

PAL w 2012 r.Wsparcie młodzieży - Ku dorosłości (docx 25632kB)

Bez barier, Przeciw wykluczeniu (docx 29536kB)

Lokalny Program Pomocy Społecznej na rok 2012

Lokalny Program Pomocy Społecznej na rok 2012 przyjęty został Uchwałą Nr XI/111/11 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 26 września 2011 roku. Program do pobrania w załączniku.

LPPS na 2012 rok (pdf 117048kB)

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163