Lokalny Program Pomocy Społecznej na 2008 rok

Lokalny Program Pomocy Społecznej na 2008 rok przyjęty został Uchwałą Nr XII/89/07 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 24 września 2007 r. Program do pobrania w załączniku.

LPPS na 2008 rok (pdf 182719kB)

Samorządowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Zamość na lata 2007 - 2010

Samorządowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Zamość na lata 2007 - 2010 przyjęty został Uchwałą Nr V/37/07 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 26 lutego 2007 r. Program do pobrania w załączniku.

Program (pdf 100232kB)

Harmonogram (pdf 110788kB)

Lokalny Program Pomocy Społecznej na rok 2007

Lokalny Program Pomocy Społecznej na rok 2007 przyjęty został Uchwałą Nr XLVII/533/06 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 25 września 2006 r. Program do pobrania w załączniku.

LPPS na rok 2007 (pdf 201559kB)

Program opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2007 -2010

Program opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2007 -2010 przyjęty został Uchwałą Nr V/38/07 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 26 lutego 2007 r. Program do pobrania w załączniku.
 

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163