Konkursy

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert z dnia 21 listopada 2023 r. na realizację w 2024 roku zadania z zakresu wspierania dzieci z rodzin z problemem opiekuńczo-wychowawczym

W załączeniu publikujemy Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert na realizację w 2024 roku zadania z zakresu wspierania dzieci z rodzin z problemem  opiekuńczo-wychowawczym – prowadzenie placówek wsparcia dziennego.

 

Załączniki:

  1. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o konkursie ofert
  2. Wzór oferty
  3. Karta oceny formalnej
  4. Obowiązek informacyjny

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163