Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z dnia 11 stycznia 2024 r. na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

W załączeniu publikujemy Zarządzenie Nr 47/2024 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dnia 11 stycznia 2024 r. na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Loga MRPiPS

 Roztrzygnięcie AOON

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość z dnia 11 stycznia 2024 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadania – "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Loga MRPiPS

W załączeniu publikujemy Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert na realizację w 2024 r. zadania z zakresu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami – „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Załączniki:

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z dnia 21 listopada 2023 roku na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania dzieci z rodzin z problemem opiekuńczo-wychowawczym w 2024 roku. Obowiązuje:

W załączeniu publikujemy Zarządzenie Nr 263/2023 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dnia 21 listopada 2023 roku na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania dzieci z rodzin z problemem opiekuńczo-wychowawczym w 2024 roku.

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z dnia 21 listopada 2023 roku na realizację w 2024 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz działaln

W załączeniu publikujemy Zarządzenie Nr 264/2023 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 18 grudnia 2023 roku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dnia 21 listopada 2023 roku na realizację w 2024 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert z dnia 21 listopada 2023 r. na realizację w 2024 roku zadania z zakresu wspierania dzieci z rodzin z problemem opiekuńczo-wychowawczym

W załączeniu publikujemy Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert na realizację w 2024 roku zadania z zakresu wspierania dzieci z rodzin z problemem  opiekuńczo-wychowawczym – prowadzenie placówek wsparcia dziennego.

 

Załączniki:

  1. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o konkursie ofert
  2. Wzór oferty
  3. Karta oceny formalnej
  4. Obowiązek informacyjny

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert z dnia 21 listopada 2023 r. na realizację w 2024 roku zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

W załączeniu publikujemy Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert na realizację w 2024 roku zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Załączniki:

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert z dnia 24 stycznia 2023 r. na realizację w 2023 r. zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023

W załączeniu publikujemy Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert na realizację w 2023 roku zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Załączniki:

1)      Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o konkursie ofert

2)      Wzór oferty

3)      Karta oceny formalnej

4)      Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

5)      Program Opieka wytchnieniowa edycja 2023

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert z dnia 24 stycznia 2023 r. na realizację w 2023 r. zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023

W załączeniu publikujemy Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert na realizację w 2023 roku zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Załączniki:

1)      Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o konkursie ofert

2)      Wzór oferty

3)      Karta oceny formalnej

4)      Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

5)      Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z dnia 18.11.2022 r. na realizację w 2023 roku zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny.

W załączeniu publikujemy Zarządzenie Nr 371/2022 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dnia 18 listopada 2022 r. na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny w 2023 roku.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Zamość

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z dnia 17.11.2022 r. na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2023 roku.

W załączeniu publikujemy Zarządzenie Nr 370/2022 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dnia 17 listopada 2022 roku na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w roku 2023.

Zarzadzenie Prezydenta Miasta Zamość

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163