Poradnictwo specjalistyczne

Punkt Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

 • Pomoc psychologiczna 

mgr Weronika Santus psycholog

poniedziałek, wtorek od 8.30 do 14.30, czwartek od 11.00 do 15.00, piątek od 11.00 do 15.00.
pok. nr 17, I piętro 
Pomoc psychologiczna, w tym dla rodzin w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych

Odbiorcy: Porady świadczone na rzecz mieszkańców miasta Zamość

 • Pomoc prawna mgr Milena Szyper radca prawny 
  czwartek od 9.00 do 11.00, pok. nr 6, parter
  Poradnictwo w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego i ochrony praw lokatorów

Odbiorcy: Porady świadczone na rzecz mieszkańców miasta Zamość

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 • mgr Agnieszka Klech-Lewicka radca prawny

poniedziałek od 8.00 do 12.00 , pok. nr 6, parter

 • mgr Edyta Szałacha-Małysz radca prawny

środa od 8.00 do 12.00, pok. nr 6 parter

 • mgr Sylwester Pakuła radca prawny

piątek od 8.00 do 12.00, pok. nr 6 parter

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1
  i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Odbiorcy: Osoby uprawnione do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej:

- młodzież do 26 lat;

- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny;

- seniorzy po ukończeniu 65 lat;

- kobiety w ciąży;

- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej;

- kombatanci;

- weterani;

- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Zadanie realizowane na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

serwis BIP

Załatw sprawę przez internet.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rodzina 500+

PFRON

efs

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

mis log3
logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1