Przemoc w rodzinie

 Przemoc w rodzinie jest przestępstwem i nic jej nie usprawiedliwia!

Doświadczanie przemocy domowej jest złożonym problemem i często do wyjścia z przemocy potrzebna jest pomoc innych osób a nawet wsparcie wielu służb. W sytuacji, w której doświadczamy jakiejkolwiek formy przemocy wskazana jest pomoc z zewnątrz, która pomoże podjąć działania służące ochronie. Ta pomoc może przyjść ze strony przedstawicieli różnych służb - psychologa, prawnika, policjanta, lekarza, pracownika socjalnego. Czasem potrzebni są oni wszyscy naraz. Pomoc psychologiczna wspiera na ścieżce wychodzenia z przemocy. Pomoc prawna pozwala postawić sprawcy granice prawne, które uniemożliwią kontynuowanie przemocy.

 Na terenie Zamościa udzielaniem pomocy zajmują się:

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zamościu – poradnictwo psychologiczne i prawne

http://www.oik.zamosc.pl/

 • Zespół Interdyscyplinarny w Zamościu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

www.mcpr.zamosc.pl/zespol-interdyscyplinarny

 • Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu
  • Pracownicy socjalni tel. 84 677 56 35
  • Specjalistyczne Poradnictwo Rodzinne tel. 84 677 56 36 – psycholog
 • Komenda Miejska Policji w Zamościu
  • Telefon alarmowy: 997 lub 112
  • Dzielnicowi:

https://zamosc.policja.gov.pl/lza/dzielnicowi/dzielnicowi-komendy-mie/64082,Dzielnicowi-KMP-w-Zamosciu.html

Jeśli jesteś świadkiem przemocy!!!

Świadek przemocy w rodzinie to bardzo ważna osoba.
Ważna, bo często jedyna, która może pomóc przerwać przemoc!

Jeśli jesteś świadkiem przemocy między współmałżonkami albo widzisz, że ktoś krzywdzi dzieci...Może zdarza się, że słyszysz zza ściany krzyki, wołanie o pomoc, czyjś płacz? Może widzisz, że ktoś z Twoich sąsiadów, znajomych, doznaje przemocy? Nie prosi Cię o pomoc. Stara się ukryć ślady pobicia. Można wtedy uznać, że nie chce pomocy, albo że akceptuje taką sytuację.

To nieprawda!!!

Przemoc w rodzinie tworzy zamknięty krąg!

Pamiętaj, że ofiara przemocy w rodzinie:

 1. Boi się:
  • o swoje życie i zdrowie;
  • tego, że nawet jeśli zawiadomi o przestępstwie policję, prokuraturę to i tak nikt nie będzie chciał zeznawać, że widział, słyszał jak ona doznaje przemocy;
 2. Nie wierzy:
  • że ktoś chce i może jej pomóc,
  • że ma prawo prosić o pomoc,
  • że coś się zmieni;
 3. Wstydzi się:
  • bo bierze na siebie całą odpowiedzialność za to co się dzieje w jej domu

 

plakat pwrksi

 

Ty

możesz przerwać zamknięty krąg milczenia!
możesz pomóc!

Ważne jest przede wszystkim to, żebyś :

 1. wysłuchał osoby, która doznaje przemocy,
 2. uwierzył w to, co mówi
 3. zapewnił ją o tym, że ma prawo szukać pomocy
 4. zawiadomił osoby lub podmioty, które zajmują się udzielaniem pomocy w sytuacjach kryzysowych

Mimo, iż przemoc w rodzinie jest zjawiskiem powszechnym to trudno jest uchwycić jej rozmiary. Dzieje się tak dlatego, że przemoc domowa jest ukryta. Sprzyja jej BIERNOŚĆ ŚWIADKÓW PRZEMOCY. Dzięki Tobie instytucje pomagające osobom doświadczającym przemocy domowej mogą dotrzeć do ludzi, którzy tej pomocy potrzebują.

Informator dla świadków przemocy w rodzinie "Reaguj na Niebiesko"

 Podmioty realizujące działania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie

Informator 2023r. /do pobrania/ ,

Ulotka

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia

www.forum.niebieskalinia.pl

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

https://fdds.pl/o-fundacji.html#wazne-dokumenty 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

http://www.parpa.pl

 

Do pobrania:

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie procedury "Niebieskie Karty"

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Zamość na lata 2021 - 2023

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163