Obowiązek Informacyjny

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - PCPM/Допомога біженцям з України - PCPM

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej udziela zapomóg finansowych finansowanych przez UNHCR dla osób, które przyjechały po 24.02.2022 z Ukrainy i mieszkają na terenie województwa lubelskiego.
Rodziny mogą otrzymać pomoc finansową w 3 płatnościach po 710 zł na pierwszą osobę, 610 zł na każdą kolejną, maksymalnie 2540 zł (4 osoby).

Osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy mogą dokonać rejestracji na stronie PCPM. Tutaj link do ankiety: https://form.jotform.com/221452132081038 

Pomoc kierowana jest do osób, które znajdują się w sytuacji trudnej. Wypełnienie ankiety nie jest równoznaczne z otrzymaniem pomocy. Każda sytuacja będzie analizowana pod kątem wytycznych projektu.
Projekt potrwa do 30 grudnia 2022 r.

Ulotka Pomoc finansowa UNHCR Polski

Фундація «Польський центр міжнародної допомоги» надає фінансову допомогу УВКБ ООН людям, які приїхали з України після 24 лютого 2022 року та проживають у Люблінському воєводстві.

Сім’ї можуть отримати фінансову допомогу 3 платежами по 710 злотих на першу особу, 610 злотих на кожну наступну особу, до 2540 злотих (4 особи).

Бажаючі отримати допомогу можуть зареєструватися на сайті PCPM. Ось посилання на опитування: https://form.jotform.com/221452132081038

Допомога спрямована людям, які опинилися у складній життєвій ситуації. Заповнення опитування не означає отримання допомоги. Кожна ситуація буде проаналізована з точки зору проектних вказівок.

Проект триватиме до 30 грудня 2022 року.

Ulotka Pomoc finansowa UNHCR Ukrainski1

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163