Wnioski elektroniczne

INFORMACJA   

dotycząca sposobu doręczania dokumentów drogą elektroniczną do Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

 Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 17 lutego 2005  r. w sprawie informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne  (t.j. Dz.U. z dnia 2017.03.17) w Miejskim Centrum pomocy Rodzinie w Zamościu działa elektroniczna skrzynka podawcza (ESP).

Adres elektronicznej skrzynki podawczej:

/mcpr/SkrytkaESP

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu przyjmuje doręczane dokumenty elektroniczne za pośrednictwem:
- elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) znajdującej się na platformie ePUAP,
- systemu Empatia (bezpośrednio z portalu, a także przy użyciu systemów bankowości elektronicznej, systemu ZUS),

W celu skorzystania z elektronicznej skrzynki podawczej należy:
- założyć bezpłatne konto na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl)
- wypełnić formularz wniosku o dane świadczenie (udostępniony na stronach ePUAP), lub w przypadku jego braku napisać pismo ogólne i wysłać na skrzynkę ESP MCPR (zgodnie z załączoną instrukcją).

Więcej informacji jak się zarejestrować i jak korzystać z ESP: POMOC

W celu skorzystania z systemu Empatia należy wejść bezpośrednio na stronę systemu https://empatia.mpips.gov.pl/ lub skorzystać z systemu ZUS lub systemów bankowości elektronicznej (dotyczy banków, które taką usługę udostępniają) i wypełnić odpowiedni formularz.

Dokumenty  elektroniczne MUSZĄ być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym e-PUAP.

(profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym), procedura wyrobienia profilu zaufanego jest następująca:

  1. zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP),
  2. wypełnić wniosek o założenie profilu,
  3. udać się do punktu potwierdzającego profil celem potwierdzenia tożsamości.

Na terenie Miasta Zamość profil zaufany mogą potwierdzić:

  1. Urząd Skarbowy w Zamościu, ul. Jana Kilińskiego 82,
  2. ZUS Inspektorat w Zamościu, ul. Kiepury 2,
  3. Lubelski Urząd Wojewódzki - Delegatura Zamość, ul. Partyzantów 3,
  4. Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu, ul. Pl. Wolności 1.

Od 2016 r. istnieje możliwość założenia profilu zaufanego ePUAP za pomocą systemów bankowości elektronicznej banków.

Dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym doręczony na elektroniczną skrzynkę podawczą MCPR zostanie poświadczony drogą elektroniczną poprzez przesłanie urzędowego poświadczenia odbioru na adres nadawcy.

Dokumenty lub nośniki zawierające wirusy lub inne niebezpieczne elementy będą automatycznie odrzucane i nie będą wprowadzane do systemu teleinformatycznego Centrum. 

Instrukcja wysyłania pisma ogólnego na elektroniczna skrzynkę podawczą (ESP) MCPR:

Instrukcja

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163