Zespół Interdyscyplinarny

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

W dniu 1 sierpnia 2010 roku weszła w życie Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r.
o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw. Ustawa nałożyła na gminy obowiązek podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi Rada Miejska w Zamościu określiła, w drodze uchwały, tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

Zespół został powołany Zarządzeniem Nr 101/11 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 15 czerwca 2011 roku.

 

Skład Zespołu był zmieniany i aktualnie przestawia się następująco:

Przewodnicząca Zespołu - Edyta Adamczyk – psycholog Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu,

Zastępca Przewodniczącego Zespołu - Piotr Pawłowski – pracownik socjalny Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu,

Sekretarz Zespołu – Katarzyna Zgnilec – inspektor Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.

Członkowie Zespołu:

 1. Anna Antos – Zastępca Prezydenta Miasta Zamość,
 2. Agnieszka Konstantynowicz – Prokurator Rejonowy Prokuratury Rejonowej
  w Zamościu,
 3. Maria Sakowicz – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1
  w Zamościu,
 4. Wojciech Buczkowski - Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zamościu
 5. Anna Koss-Ważny – Kierownik Zespołu Kuratorskiego w Sądzie Rejonowym w Zamościu,
 6. Rafał Zubański - Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Zamościu,
 7. Marek Malec – Kierownik Rewiru Dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji
  w Zamościu
 8. Anna Bałdyga – Kierownik Działu pomocy Środowiskowej MCPR,
 9. Magdalena Muszyńska – Zastępca Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej MCPR,
 10. Andrzej Latawiec – Sekretarz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zamościu,
 11. Izabella Kwiatkowska – Prezes Zarządu Zamojskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego,
 12. Irena Wnuk – pielęgniarka Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o.
  w Zamościu.

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

 • diagnozowanie problemu przemocy rodzinie;
 • podejmowanie wszelkich działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mającym na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
 • rozpowszechnienie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym;
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie;

Wszelkie działania podejmowane przez Zespół są realizowane z zachowaniem poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskano podczas realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w tym realizacji procedury Niebieskiej Karty.

Kontakt z Zespołem Interdyscyplinarnym:

Adres do korespondencji:

Zespół Interdyscyplinarny w Zamościu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
ul. Lwowska 57

22-400 Zamość

Przewodnicząca Zespołu – Edyta Adamczyk - pok. nr 7, tel. 84 677 56 36;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Piotr Pawłowski – pok. nr 8, tel. 84 677 56 35;

Sekretarz Zespołu – Katarzyna Zgnilec – pok. nr 8, tel. 84 677 56 35;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163